+421 907 854892 info@supertravel.sk
facebook twitter
min.
max.
Rozšírené vyhľadávanie

Otázky?

Telefonické a mailové konzultácie:
+421 905 265015
+421 907 854892
info@supertravel.sk Pondelok – piatok, 9,00 – 17,00

Newsletter

Poistné podmienky

 

Poistenie sa riadi príslušnými poistnými podmienkami Europäische Reiseversicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava

korešpondenčná adresa:

P.O.Box 4, 810 11 Bratislava,
Slovenská republika

IČO 366 815 12,
zapísaná v OR SR Okr. súdu Bratislava I,oddiel: Po, vložka č. 1419/B

Infolinka: 02 / 544 177 04, info@europska.sk, www.europska.sk

Spoločnosť patrí do skupiny Assicurazioni Generali S.p.A. so sídlom v Trieste, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom  IVASS pod č. 26.

Pre jednorázové cesty do zahraničia:

Pre ročné cest. poistenie - opakované cesty:

Pre jednorázové cesty na Slovensku: