+421 907 854892 info@supertravel.sk
facebook twitter
min.
max.
Rozšírené vyhľadávanie

Otázky?

Telefonické a mailové konzultácie:
+421 905 265015
+421 907 854892
info@supertravel.sk Pondelok – piatok, 9,00 – 17,00

Newsletter

Health service – alebo zdravotné riziká exotiky

Úvodná stránka Aktuálne informácie Health service – alebo zdravotné riziká exotiky
Späť na Aktuálne informácie 05. 05. 2014

Aby sa Vaša dovolenka nestala nočnou morou kvôli zdravotným problémom, zistite si ešte pred odchodom možné zdravotné riziká vo Vašej cieľovej destinácii. Pri ceste do ďalekých a exotických krajín je viac zdravotných rizík , ako by sme očakávali. Zdravotná starostlivosť , na akú sme zvyknutí, nemusí byť samozrejmosťou. Pri návšteve niektorých krajín je aj povinné očkovanie proti určitým chorobám, preto odporúčame tieto užitočné informácie a rady.

Rady pred cestou

Pred plánovanou cestou je dobré s dostatočným predstihom kontaktovať niektoré z pracovísk, ktoré informujú o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii včítane ochrany pred maláriou a zabezpečujú potrebné očkovania.

Sú to:

 • očkovacie strediská krajských hygienických staníc a vybraných okresných hygienických staníc,
 • konzultácie a očkovania poskytujú aj niektoré ďaľšie pracoviská, napr. infekčné kliniky
 • alebo oddelenia tropickej a cestovnej medicíny pri lekárskych fakultách:
  1. Fakultná nemocnica
   Ambulancia pre cudzokrajné choroby
   Rastislavova 43, 041 90 Košice
  2. Fakultná nemocnica
   Oddelenie pre cudzokrajné choroby
   Kollárova 2, 036 59 Martin
  3. Fakultná nemocnica
   Oddelenie pre cudzokrajné choroby
   Mickiewiczova 13. 813 69 Bratislava

Trnavská 52, 826 45 Bratislava


Očkovanie:
Doporučenia o očkovaní vychádzajú z informácií o Vašej ceste. Rozhodujúce sú:

 • oblasť, ktorú zamýšľate navštíviť, včítane údajov o lokalite (mesto alebo vidiek)
 • dĺžka pobytu a typ cesty (turistický zájazd alebo špeciálna expedícia)
 • miestne ročné obdobie v čase konania cesty
 • Váš vek, zdravotný stav a predchádzajúce očkovania.


S lekárom konzultujte konkrétne riziko a možnosti prevencie. Často rozhoduje aj termín Vášho odletu či odchodu a časová lehota potrebná na vykonanie očkovania. Pri cestách do trópov a subtrópov je najčastejšie doporučované očkovanie proti VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE TYPU A, BRUŠNÉMU TÝFUSU, pre niektoré oblasti aj proti ŽLTEJ ZIMNICI, JAPONSKEJ ENCEFALITÍDE a MENINGOKOKOVÉMU ZÁPALU MOZGOVÝCH BLÁN. Okrem týchto špeciálnych očkovaní je potrebné vždy overiť platnosť očkovania proti TETANU (predtým 10 rokov, dnes 11-12 rokov), a podľa okolností niekedy zvážiť aj preočkovanie proti POLIOMYELITÍDE, prípadne proti ZÁŠKRTU.
Pri často opakovaných návštevách do endemických oblastí, pri pobyte trvajúcom niekoľko mesiacov alebo pri predpokladaných rizikových aktivitách (napr. sexuálne kontakty, vnútrožilné aplikácie drog) či zákrokoch v zdravotníckych zariadeniach je doporučované očkovanie protiHEPATITÍDE TYPU B. Všetky očkovania s výnimkou očkovania protiŽLTEJ ZIMNICI, ktoré je bezplatné sa vykonávajú na vlastnú žiadosť a hradia sa priamou platbou, bez akejkoľvek úhrady poisťovňami.
Ak Vás na ceste sprevádzajú deti, skontrolujte (zvlášť pri dlhodobých pobytoch v zahraničí) spolu s detským lekárom ich povinné očkovania. Mnoho infekcií detského veku, ktoré už u nás nemáme (poliomyelytída, záškrt, spalničky), alebo je ich výskyt minimálny (dávivý kašeľ), sa inde vo svete bežne vyskytujú, a to nielen v trópoch a subtrópoch, ale aj v krajinách Európy.

Od doporučených očkovaní je potrebné odlíšiť očkovania povinné pri vstupe do niektorých krajín. Podľa medzinárodne platných predpisov je dnes vo svete žiadaný len doklad o očkovaní proti žltej zimnici. Vyžadovaný je v krajinách, kde sa žltá zimnica vyskytuje a v krajinách, kde žijú prenášači (určitý druh komárov), a tak trvá nebezpečenstvo ich zavlečenia (napr. India a iné africké krajiny). Požiadavka sa týka návštevníkov prichádzajúcich z oblastí výskytu, pokiaľ v takýchto oblastiach dlhšie žili, výnimočne aj u tranzitujúcich turistov.
V rozpore s medzinárodnými pravidlami žiadajú niektoré krajiny pri vstupe tiež doklad o očkovaní proti CHOLERE.

Chemoprofylaxia malárie:
Pred cestou do trópov a subtrópov doporučujeme vybaviť osobnú cestovnú lekárničku okrem liekov pre zvyčajnú potrebu, aj protihnačkovými liekmi a práškom na prípravu rehydratačného roztoku. Dôležité sú repelenty, aj keď je často vhodnejšie, s ohľadom na ich účinnosť, zakúpiť ich až na mieste pobytu.

Rady počas pobytu

Stravovanie:
Napriek tomu, že turistov pochopiteľne láka exotická kuchyňa, "dary mora" a južné ovocie, opatrnosť je vždy na mieste a vyplatí sa dodržiavať tieto zásady:

 • piť len nápoje (včítane vody a mlieka) v originálnom balení, kávu, čaj a prevarenú vodu. Nespoliehať sa na to, že voda z vodovodu je nezávadná.
 • nepoužívať do nápojov ľad.
 • jesť len ovocie, ktoré sa dá olúpať alebo ktoré je umyté nezávadnou vodou.
 • nejesť surovú zeleninu, zmrzlinu, žiadne tepelne nespracované jedlá.
 • nekupovať potraviny u pouličných predavačov.

Kúpanie:

 • vyvarovať sa umývaniu, kúpaniu, rybáreniu a namáčaniu končatín v neznámych povrchových vodách.
 • nekúpať sa v mori v blízkosti vyústenia kanalizácií hotelov.
 • nechodiť bosí po plážach a nelíňať si na holý piesok alebo zem.

Kontakt so zvieratami:

 • vyvarovať sa kontaktu s voľne sa pohybujúcimi zvieratami.

Ochrana pred hmyzom a článkonožcami:

 • používať repelentné prostriedky (podľa návodu výrobcu).
 • v oblastiach výskytu malárie obmedziť na minimum pobyt vonku po zotmení a v noci. V tejto dobe použiť repelenty a vhodným oblečením chrániť čo najväčší povrch tela. Doporučujú sa skôr svetlé odevy, lebo tmavá farba komáre priťahuje.
 • uprednostniť kvalitné ubytovanie v hoteloch vzdialených od liahní komárov (vodné plochy, bažiny, smetiská). Ak to nie je možné, dať prednosť ubytovaniu na vyšších poschodiach budov a v miestnostiach vybavených sieťami v oknách. Doporučuje sa použitie špeciálnych sietí proti hmyzu.

Sexuálne styky:
Treba počítať s omnoho vyšším výskytom sexuálne prenosných ochorení včítane AIDS, hepatitídy B a pohlavných chorôb.

Ošetrenie v zdravotníckych zariadeniach:
Najmä v krajinách tretieho sveta je lepšie vyhnúť sa zákrokom, ako sú injekcie, zubné ošetrenie či chirurgické výkony. Lekárske pomôcky nemusia byť sterilné. Obávaný je predovšetkým prenos vírusov HIV a hepatitídy B.
Pred prípadnou transfúziou krvi trvať na vyšetrení krvi ktorá má byť použitá, na prítomnosť známok infekcie HIV a vírusovej hepatitídy typu B .

Po návrate:

 • v prípade problémov (napr. horúčka, hnačky, vyrážky, žltačka) vyhľadať lekára (praktického lekára alebo lekára najbližšieho infekčného oddelenia nemocnice). Zdravotná prehliadka pozostáva z podrobnej anamnézy, bežného telesného vyšetrenia a laboratórnych vyšetrení krvi.
 • užívať antimalarickú profylaxiu ešte 4 týždne po návrate.

Každý, kto sa nachádzal v malarickej oblasti, by mal v prípade horúčkovitého ochorenia vzniknutého v prvých týždňoch až mesiacoch po návrate vždy upozorniť ošetrujúceho lekára na svoj pobyt v trópoch či subtrópoch, a to aj vtedy, keď počas pobytu v malarickej oblasti riadne užíval antimalariká.

Tieto a veľa ďalších informácií na túto tému nájdete aj na stránkach www.medicus.sk.