+421 907 854892 info@supertravel.sk
facebook twitter
min.
max.
Rozšírené vyhľadávanie

Otázky?

Telefonické a mailové konzultácie:
+421 905 265015
+421 907 854892
info@supertravel.sk Pondelok – piatok, 9,00 – 17,00

Newsletter

CESTOVNÉ DOKLADY, vízové, bezpečnostné a iné podmienky cieľovej krajiny

Úvodná stránka Aktuálne informácie CESTOVNÉ DOKLADY, vízové, bezpečnostné a iné podmienky cieľovej krajiny
Späť na Aktuálne informácie 30. 07. 2013

Predtým, ako potvrdíte svoju objednávku na vybraný zájazd, skontrolujte si prosím svoje cestovné doklady a zistite si všetky informácie o krajine, kam cestujete.

Všetky informácie o cieľovej krajine krajine, potrebných cestovných dokladoch a ich platnosti, ako aj o vízových povinnostiach. nájdete v kroku 2 rezervačného procesu.
Je preto veľmi dôležité, aby ste si skontrolovali, či máte všetko potrebné. Aby nedošlo k zbytočným problémom s prípadným stornom Vašej dovolenky, prečítajte si prosím Vaše povinnosti.

  1. Každý KLIENT je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý KLIENT k je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí zaistiť KLIENT vždy sám ešte pred vycestovaním. Za prípadné neudelenie víza nenesie Supertravel.sk či organizujúca CK žiadnu zodpovednosť.
  2. KLIENT si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii.
  3. Supertravel.sk KLIENTOV upozorňuje najmä na skutočnosť, že objednávkou vykonanou prostredníctvom webu dochádza k uzavretiu zmluvy , teda je potrebné si ešte pred odoslaním objednávky overiť podmienky vstupu a vízovej povinnosti vopred ešte pred odoslaním objednávky.
  4. V prípade, že KLIENT odošle objednávku prostredníctvom webu a nebude mu následne umožnený vstup do cieľovej krajiny, na palubu lietadla alebo akokoľvek inak obmedzený Zájazd z dôvodu cestovného pasu s krátkou dobou platnosti, neplatného víza, chybného cestovného dokladu (typicky príklad napr. cestovanie na občiansky preukaz mimo Schengenského priestoru atď.), nesie za toto plnú zodpovednosť KLIENT a klientovi zaniká nárok na vrátenie ceny za Zájazd či úhradu náhrady škody zo strany spoločnosti Supertravel či organizujúcej CK.
  5. Potrebné ostatné doklady zabezpečované spoločnosťou Supertravel či príslušnou CK, ako napr. vouchery, letenky a pod, obdrží KLIENT od Supertravel.sk alebo príslušnej CK. Ak nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odosielané zvyčajne 3 až 5 dní pred odchodom alebo môžu byť odovzdané KLIENTOVI až priamo na mieste odchodu. V prípade letu leteckou spoločnosťou, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytovacom zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické vouchery, sa KLIENT na letisku aj v ubytovacom zariadení preukáže cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom.

Ak je všetko v poriadku, prajeme Vám šťastnú cestu a krásnu dovolenku!